Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gyrgyzystanda dört sany yslamçy söweşiji öldürildi


Gyrgyzystanyň howpsuzlyk güýçleriniň wekilleriniň aýtmagyna görä, şu gün ýurduň Oş şäherinde dört sany yslamçy söweşiji öldürilipdir.

Gyrgyzystanyň howpsuzlyk komitetiniň başlygy Marat Imankulowyň berýan maglumatlaryna laýyklykda, yslamçy “Hizb ut-Tahrir” toparynyň üç wekili polisiýa tarapyndan atylypdyr.

Söweşijileriň dördünjisi el granaty bilen özüni ýarypdyr. Şeýle-de bu çaknyşykda iki polisiýa işgäri ýaralanypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG