Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pablo Pikassonyň belli bolmadyk täze eserleri tapyldy


Pablo Pikassonyň şu wagta çenli belli bolmadyk 300 töweregi eseri Fransiýada 71 ýaşly pensionerden tapyldy. Olaryň umumy bahasy 80 million dollar töweregi.

Öňki elektrik ussasy Pýer Le Gennegiň sözlerine görä, ol Pikassonyň birnäçe öýüne signalizasiýa sistemasyny gurup beripdir, şol suratlary hudožnik oňa sowgat beripdir.

Öňki elektrik ussasy bilen onuň mirasdarlarynyň arasynda 217 surat üçin göreş gidýändigini Fransiýanyň «Liberation» gazeti ýazýar. Olar suratlaryň ogurlanmagyndan howatyr edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG