Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Fransiýa diplomatik hatlary alyşmagyň usullaryny üýtgeder


“WikiLeaks” internet saýty ABŞ-nyň müňlerçe gizlin diplomatik hatlaryny, şol sanda Fransiýa degişli hatlary-da çap edenden soň, Fransiýanyň DIM-i diplomatik hatlary alyşmagyň usullaryny üýtgeder diýip, fransuz diplomatik edarasynyň wekili Fransua Baruen aýtdy.

Mundan öň Fransiýanyň prezidenti Nikolýa Sarkozi gizlin dokumentleriň çap edilmegini “aňrybaş jogapkärçiliksizlik” atlandyrypdy.

Amerikan häkimiýetleri Döwlet departamentinden informasiýalaryň syzyp çykmagy bilen bagly jenaýat derňewiniň başlanandygyny habar berdi.
XS
SM
MD
LG