Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

NASA «daşarky ýaşaýyş» barada konferenisiýa geçirýär


Şu gün Birleşen Ştatlaryň kosmos agentligi Ýeriň daşyndaky ýaşaýyş barada metbugat konferenisiýasyny geçirer.

Bu barada NASA agentligi öz resmi web-saýtynda beýanat ýaýratdy.

Bu maglumata görä, şu gün Ýeriň daşyndaky ýaşaýyş baradaky delilleri aýdyňlaşdyrjak astrobiologiýa tapyndalary barada pikir alyşmak üçin metbugat konferensiýasy geçiriler.

NASA-nyň bu beýanatynyň anyk nähili çäräni göz öňünde tutýandygy barada köpsanly çaklamalar peýda boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG