Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

NASA «daşarky ýaşaýyş» barada konferenisiýa geçirýär


Şu gün Birleşen Ştatlaryň kosmos agentligi Ýeriň daşyndaky ýaşaýyş barada metbugat konferenisiýasyny geçirer.

Bu barada NASA agentligi öz resmi web-saýtynda beýanat ýaýratdy.

Bu maglumata görä, şu gün Ýeriň daşyndaky ýaşaýyş baradaky delilleri aýdyňlaşdyrjak astrobiologiýa tapyndalary barada pikir alyşmak üçin metbugat konferensiýasy geçiriler.

NASA-nyň bu beýanatynyň anyk nähili çäräni göz öňünde tutýandygy barada köpsanly çaklamalar peýda boldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG