Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Saud arabystanly jenaýatçy bäş wagtyna azan aýtmaga höküm edildi


Düýn Saud Arabystanyň Badr etrabyndaky sud bir jenaýatça bir aýyň dowamynda ýerli metijitde azan aýtmalydygy barada höküm çykardy.

“Al-Riýad” gazetiniň maglumatyna görä, bu adam ogurlyk bilen bagly maglumatlary ýaşyrmakda aýyplanypdyr.

Şol jenaýatçy günüň dowamynda bäş wagtyna azan aýtmagyň üstesine-de, Gurhanyň käbir aýatlaryny ýat tutmaga-da borçly edilipdir.

Saud Arabystanda yslam kanunlary berk berjaý edilýär, kähalatlarda olary bozan adamlara ten jezalary hem berilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG