Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

11-nji dekabrda Aşgabatda Halkara konferensiýasy geçiriler


8-nji dekabrda Aşgabatda geçirilen hökümet maslahatynda Türkmenistanyň bitaraplygynyň 15 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy: parahatçylygyň, howpsuzlygyň we ösüşiň hatyrasyna hyzmatdaşlyk” atly Halkara konferensiýasynyň geçiriljekdigi mälim edildi.

Maglumata görä, oňa köpsanly daşary ýurtly myhmanlar, döwlet işgärleri, daşary işler ministrleri, diplomatlar we syýasaty öwrenijiler gatnaşarlar.

11-nji dekabrda geçjek bu foruma 32 döwletden wekilleriň barjakdygy habar berilýär. Konferensiýa, şeýle-de, abraýly halkara we regional guramalaryň ýolbaşçylary we ýokary derejeli wekilleri-de gatnaşarlar.

Türkmenistanyň habar agentligi bu guramalaryň hatarynda BMG, ÝHHG, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasy, Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygy ýaly guramalaryň we birleşmeleriň hem bardygyny habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG