Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Klimat boýunça sammitde öňegidişligiň bardygy habar berilýär


Meksikanyň Kankun şäherinde Birleşen Milletler Guramasynyň klimatyň özgermegi boýunça geçirýän gepleşiklerinde öňegidişligiň gazanylandygy habar berilýär.

Maglumata görä, dünýäniň 190 döwletiniň ministleri ösýän ýurtlara klimatyň üýtgemegi bilen bagly kynçylyklara garşy göreşmek üçin ýardam berilmegi barada ylalaşyga gelipdirler.

Mundan başga-da, bu maslahatda halkara klimat fonduny döretmek boýunça-da öňegidişligiň gazanylandygy habar berilýär.

Geçen ýyl BMG-niň klimat boýunça sammiti Kopengagenda geçirlipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG