Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dagystanda sekiz sany gozgalaňçy öldürildi


Düýn Orsýetiň Dagystan respublikasynda howpsuzlyk güýçleri tarapyndan paýtagt Mahaçgalada amala aşyrylan operasiýada 8 gozgalaňçynyň öldürilenligi we alty sany partlaýyjy maddanyň ela salnanlygy habar berildi.

Içeri işler ministrliginiň Dagystandaky bölüminiň wekilleriniň aýtmagyna görä, şol çärede bir öýde gizlenýän gozgalaňçylar öldürilenden soň, şol ýerden ýarag hem-de ulanmaga taýýar partlaýyjy maddalar tapylypdyr.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG