Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranyň baş diplomaty Yraga sapar edýär


Çarşenbe güni Eýranyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Ali Akbar Salehi Yraga bardy. Bu saparyň dowamynda iki goňşy ýurduň özara gatnaşyklaryny gowulandyrmak boýunça maslahat ediler.

1980-nji ýyllarda Yrak bilen Eýran öz aralarynda sekiz ýyllap söweşipdi. Bu söweş netijesinde iki tarapdan hem ýüzlerçe müň adam öldi.

Yragyň öňki ýolbaşçysy Saddam Hüseýn häkimiýetden çetleşdirilenden soň iki ýurduň özara gatnaşyklary gowulaşyp başlady.
XS
SM
MD
LG