Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ÝHHG Belarusa žurnalistler bilen baglanyşykly ýüzlendi


Düýn Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk guramasy Belarusyň häkimiýetlerini garaşsyz žurnalistlere edilýän hüjümleri bes etmeklige we tussaglykdaky žurnalistleri-de azatlyga goýbermeklige çagyrdy.

ÝHHG guramasynyň media meseleleri boýunça wekili Dunja Mijatowiç bu barada düýn Belarusyň daşary işler ministri Sergeý Martynowa ýörite hat gönderdi.

Hususan-da, ol hatda «ÝHHG 2010-njy ýylyň 19-njy dekabrynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň yzy bilen žurnalistlere garşy gurnalan zorluklar, gysyşlar, tussag etmeler we yzarlamalar barada çuňňur alada bildirýär» diýlip bellenipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG