Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ: “Wikileaks dokumentlerindäki çeşmelerden ar alynmaly däl”


ABŞ-nyň Döwlet departamenti daşary ýurt hökümetleriniň amerikan diplomatlarynyň “Wikileaks” tarapyndan üsti açylan hatlary sebäpli amerikan resmileri bilen iş salyşýan hukuk aktiwistlerinden, žurnalistlerden we beýlekilerden ar alynmaly däldigini duýdurdy.

Döwlet departamentiniň sözçüsi Filip Krowliý anna güni käbir hökümetlere, eger diplomatlaryň hatlarynda agzalýan çeşmelere garşy çäre görseler, munuň olaryň ABŞ bilen gatnaşyklaryna zyýan berjeginiň duýdurylandygyny aýtdy.

Krowliý “Wikileaks” saýtynyň paş etmeleri zerarly dünýä boýunça birnäçe ýüz adamyň potensial töwekgellige salnandygyny sözüniň üstüne goşdy.
XS
SM
MD
LG