Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tunisde ähli syýasy tussaglar türmeden boşadylýar


Tunisiň mediasynyň berýän maglumatlaryna görä, ýurtda täze düzülen milli birlik hökümetiniň düzümindäki ähli ministrler dolandyryjy partiýanyň agzalygyndan çykypdyrlar.

Bu waka Tunisde häkimiýetden agdarylan öňki prezident Ben Aliniň partiýasynyň dargadylmagy üçin geçirlen giň gerimli protestleriň netijesinde boldy.

Halka garşy jenaýatçylykda aýyplanyp, Ben Aliniň 30-dan gowrak garyndaşy hem tussag edildi.

Ýurduň resmileriniň berýän maglumatlaryna görä, ýurduň türmelerindäki ähli syýasy tussaglar azat edilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG