Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Öňki premýer Bleýr britan sudunda sorag edildi


Anna güni britan sudunda Beýik Britaniýanyň öňki premýer-ministri Toni Bleýr 2003-nji ýylda başlanan Yrak urşuna gatnaşygy barada sorag edildi.

Bleýriň beren maglumatlary käbir beýleki dokumentlerde nygtalýan we şaýatlaryň berýän birnäçe maglumatlaryna açyk çapraz gelýär. Sorag edişlikde şu ýagdaýlara garaldy.

Bu diňlenişik Bleýr üçin eýýäm ikinji sorag edişlikdir.

Geçen ýylky sud diňlenişiginde Bleýr Saddam Huseýni agdarmak üçin geçirilen harby operasiýa barada hiç hili ökünmeýändigini aýdypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG