Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsür: müňlerçe adam köçä çykdy

Müsürde prezident Hosni Mubaregiň 30 ýyllyk dolandyryşyna garşy protestler, polisiýanyň gazaply daraşmasyna garamazdan, barha bat alýar. Oppozisiýanyň öňbaşçy şahsyýeti Mohammed El-Baradeý hem olara goşulmak üçin Kaire geldi.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG