Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýemende müňlerçe protestçiler köçä çykdylar


Penşenbe güni Ýemeniň paýtagty Sanaada müňlerçe protestçiler ýurduň prezidenti Ali Abdullah Salehiň häkimiýetden gitmegini talap edip, protest geçirdiler.

Prezident Salehiň tarapdarlary hem köçelere çykydylar.

Çarşenbe güni prezident Saleh indiki prezidentlik saýlawlarynda öz kandidaturasyny goýmajakdygyny aýtdy.

Emma, bu günki protestleri gurnaýjylaryň aýtmagyna görä, eglişikleriň diňe özi ýeterlik däl.

Ýemendäki protestler iki hepde ozal ýüze çykyp başlapdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG