Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Dünýäde 500 million adam semizlikden kösenýär


Dünýäde 500 milliona golaý adam semizlikden kösenýär. Bu görkeziji 1980-nji ýyldaky bilen deňeşdirlende iki esseden hem köpdür.

Birleşen Ştalaryň barlagçylaryna semizlik epidemiýasynyň baý ýurtlardan garyp ýurtlara geçýändigini anyklamak başardypdyr.

Şeýle-de, barlaglaryň gelen netijelerine laýyklykda, baý döwletler halesteriniň we gan basyşynyň ýokary derejesini peseltmekde käbir öňegidişlikleri hem gazanypdyrlar.

Ýöne, muňa garamazdan, ýokary gan basyşly adamlaryň sany 1980-nji ýylda 600 million bolsa, bu görkeziji 2008-nji ýylda bir milliarda deň bolupdyr.
XS
SM
MD
LG