Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakda demonstrantlara ot açylanda üç adam ýaralandy


Yragyň polisiýasy demonstrantlara garşy ot açanda azyndan üç adamyň ýaralanandygy habar berilýär.

Penşenbe güni ýurduň Diwaniýah şäherinde ýüzlerçe adam durmuş şertleriniň gowulandyrylmagyny talap edip, protest geçirdiler.

Şaýatlaryň aýtmagyna görä, protestçiler polisiýa işgärlerine daş zyňanlaryndan soň, polisiýa olara garşy ot açmaga başlapdyr.
XS
SM
MD
LG