Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Müsüriň wise-prezideniniň liderler bilen duşuşmagyna garaşylýar


Müsüriň wise prezidenti Omar Süleýmanyň burça gabalan prezident Hosni Mubaregiň ygtyýarlygyny geçiş häkimiýetine geçirmegiň ýollary barada maslahatlaşmak üçin tanymal şahslar bilen duşuşmagyna garaşylýar.

Iki hepdä golaýlan halk protestleri bilen ýüzbe-ýüz bolan Mubarek prezidentlikden «bizar bolandygyny», ýöne işden çekilse baş-başdaklyk bolmagyndan gorkýandygyny aýtdy.

Anna güni ýüzlerçe protestçi Kaire, Aleksandriýa we beýleki ýerlere ýygnanyp, «Gaýdyş güni» atlandyrylan ýöriş geçirdi.

Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barak Obama özüniň Mubarek krizisiň soňlanmagy üçin «dogry karar kabul eder» diýip umyt edýändigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG