Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Bahreýnde polisiýa bilen protestçiler çaknyşdy


Bahreýniň şaýylar ýaşaýan Karzakan obasynda polisiýa bilen protestçiler toparynyň arasynda bolan çaknyşyk wagty 21 ýaşly ýerli ýaşaýjy agyr ýaralandy, ýene-de birnäçe adam ýeňil ýaralandy.

Çaknyşyk reformalary geçirmek we uly azatlyklary bermek talapy bilen Bahreýnde geçiriljek “gahar-gazap güni” aksiýasyna garaşylýan wagty ýüze çykdy.

Şol aksiýa Ýakyn Gündogar ýurtlarynda soňky hepdeler sarsgyn döreden aksiýalar ýaly bolar diýlip garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG