Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ýemende protestçiler ýurduň polisiýasy bilen çaknyşdy


Penşenbe güni Ýemende protestçiler ýurduň polisiýasy we hökümetiň tarapdarlary bilen çaknyşdylar.

Bu ýurtda eýýäm yzly-yzyna ýedi gün bäri prezidentiň häkimiýetden gitmegi talap edilip, protestler geçirilýär.

Penşenbe güni irden paýtagt Sanaada ýaraglanan hökümet tarapdarlary protestçileriň kiçi toparynyň üstüne hüjüm etdi.

Ýurduň beýleki künjeklerinde-de, şol sanda port şäheri Adende hem çaknyşyklaryň bolandygy habar berilýär. Bu çaknyşyklarda onlarça adama şikes ýetipdir.

Demonstrantlar ýurda 32 ýyl bäri prezidentlik edýän Ali Abdullah Salehiň häkimiýetden gitmegini talap edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG