Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Liwiýa gozgalaňlarynda 80-den gowrak adam öldürildi


Düýbi Nýu Ýorkda ýerleşýän Hýuman Raýts Wotç guramasy Liwiýadaky gozgalaňlaryň basylyp ýatyrylmagy netijesinde üç günüň dowamynda öldürilen adamlaryň sanynyň 84-e ýetendigini aýdýar.

Adam zaýaçylygynyň iň köp bolan ýeri ýurduň ikinji uly şäheri Bengazi. Bu şäherde, bir hassahanadan berlen habara görä, anna güni 35 adam ölüpdir.

Şu hepde Liwiýanyň başga-da azyndan dört şäherinde polisiýa bilen protestçileriň çaknyşygy boldy.

Döwlet metbugaty 40 ýyldan gowrak häkimiýet başynda oturan Muammar Kaddafiniň tankytçylaryndan öç alynjakdygyny duýdurdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG