Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Bahreýn protestçileri Göwher meýdançasyna dolandy


Bahreýnde hökümete garşy çykýan müňlerçe protestçi Göwher meýdançasyna, paýtagt Manamanyň merkezindäki protest ojagyna dolanyp geldi.

Pitneçilige garşy göreşýän polisiýa güýçleri biraz öň göz ýaşardyjy gazlary pürküp, protestçilere tarap tüpeň atan bolsalar, häzir meýdançany terk etdiler.

Dördünji güni meýdançany protestçilerden arassalaly bäri goragda duran goşunlar häzir ol ýerden çykaryldy.

Esasy şaýy oppozisiýa topary patyşanyň dört adamyň ölümine getiren we ýüzlerçe adamyň ýaralanmagyna sebäp bolan syýasy krizisi soňlamak üçin gepleşiklere başlamak teklibini ret etdi.

Şaýylaryň Wefak blogy ilki hökümetiň işden çekilmegini, goşunlaryň bolsa baraklaryna dolanmagyny talap edýär.
XS
SM
MD
LG