Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tokioda arassa suwda radiasiýanyň derejesi ýokarlandy


Tokioda arassa suwdaky radioaktiw ýoduň derejesi adam saglygy üçin howpsuz mukdardan iki esse artdypdyr. Bu barada çarşenbe güni Ýaponiýanyň resmileri duýdurdylar.

Şeýle-de ýer yranmasynda zeper ýeten “Fukusimo-Daiçi” atom stansiýasyndaky reaktolaryň üstünde gara tüssäniň peýda bolmagy howatyrlanmalary has-da artdyrdy.

Mundan başga-da atom stansiýasynyň töweregindäki azyk harytlarynda, suwda we süýt önümlerinde radiasiýanyň derejesiniň ýokarlanandygy habar berilýär.

Ýapon hökümetiniň Baş sekretary Yukio Edanonyň aýtmagyna görä, zaýalanan azygyň satylmagynyň öňüni almak boýunça çäreler başlanypdyr.
XS
SM
MD
LG