Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Sen şol ýerde barmydyň?

Sen şu suratda barmyň? Biziň bilen habarlaş, biz seniň başdan geçiren wakalaryň bilen gyzyklanýarys.

Bu sergidäki fotosuratlar 20 ýyl mundan ozal şol wagtky SSSR-iň dürli respublikalarynda we şäherlerinde düşürilen suratlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosy şu suratlardaky adamlar bilen gürrüňdeş bolmak isleýär. Biz Sowet Soýuzy darganyndan soňky geçen 20 ýylyň dowamynda siziň başdan geçiren wakalaryňyz barada söhbetdeşlik geçirmek isleýäris. Bize islendik bir dilde habar gönderip bilersiňiz. Biz siziň bilen hökman habarlaşarys.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG