Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjan Hosni Mubaregiň heýkelini aýyrdy


Azerbaýjanda Müsüriň ozalky prezidenti Hosni Mubaregiň heýkeli aýryldy.

Hirdalan şäheriniň “Azerbaýjan-Müsür dostluk parkynda” üç piramidanyň garşysynda, kürsüde oturan Hosni Mubaregiň heýkeli düýn ýurduň resmileriniň görkezmesi bilen ýerinden söküldi. Bu heýkel 2007-nji ýylda goýlupdy.

Şu ýylyň fewralynda Hosni Mubaregiň häkimiýetden çetleşdirilmeginden soň, azeri oppozisiýasy we ýaş aktiwistler ýurtda Mubaregiň heýkeliniň aýrylmagyna çagyryş edipdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG