Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran özüniň raketa güýji bilen haýbat atýar


Eýranyň Rewolýusiýa Sakçylarynyň komandiriniň aýtmagyna görä, Eýranyň raketlary Birleşen Ştatlaryň Pars aýlagyndaky bazalaryna, şeýle-de Ysraýylyň islendik ýerine ýetmäge ukyplydyr.

General Ali Hajizade bu barada 10 günläp geçirilýän harby türgenlerşikleriň ikinji güninde çykyş etdi. “Pygamber-6” atly bu harby türgenleşiklerde “Şahab-3” kysymly ballistik raketalar hem ulanylýar. Bu raketalaryň 2 müň kilometr aralykdaky nyşanany urmak mümkinçiligi bar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG