Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Boris Nemtsow Orsýete dolanjakdygyny aýdýar


Orsýetiň iň belli oppozisiýa wekilleriniň biri Boris Nemtsow özüne alty aýyň dowamynda ýurtdan çykmaga gadaganlyk girizilendigine garamazdan, Orsýete dolanjakdygyny aýdýar.

Nemtsow demokratiýa forumyna gatnaşmak üçin, Strasburga barypdy.

Nemtsowyň aýtmagyna görä, ol täze döredilen oppozision "Parnas" partiýasynyň egindeş başlyklarynyň biri bolandygy üçin, premýer-ministi Wladimir Putin ondan "aryny alýa"r.

Ýewropa Parlamenti girizilen bu gadagançylygyň aýrylmagyna çagyryş edip, rezolýusiýa kabul etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG