Sepleriň elýeterliligi

Abadandaky partlama ýaşaýyş jaýlaryna zeper ýetirdi


Penşenbe güni Abadan şäheriniň günortasynda ýerleşýän ýarag ammarynda bolan partlama töwerekdäki ençeme ýaşaýyş jaýlaryna, mekdepleriň we kärhanalaryň binalaryna agyr zeper ýetirdi.

Ýarag ammaryndaky partlamanyň ilkinji pursatlary şaýatlar tarapyndan mobil telefon arkaly wideo ýazga geçirildi.

Abadan şäheriniň ýaşaýjysy partlama barada gürrüň berýär.
Söhbetdeşligi geçiren: Soltan Açylowa

Abadan şäherine golaý ýerleşýän obalardaky jaýlaryň käbirine agyr zeper ýetdi diýlip, habar berilýär. (Surat: Garadaşaýak obasy, 8-nji iýul. Surata düşüren: Myrat Gurbanow)


Abadandaky partlamalarda adam ýitgileriniň bardygy aýdylýar.
Habary taýýarlan: Myrat Gurbanow

Zarply partlamanyň emele gelen ýerine golaý ýerleşýän binalaryň käbirine agyr zeper ýetdi diýlip, habar berilýär. (Surat: Abadan şäheri, 8-nji iýul. Surata düşüren: Myrat Gurbanow)Siziň pikiriňiz

Teswirleri görkez

XS
SM
MD
LG