Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýranda üç erkek kişi dardan asylyp jezalandyryldy


Eýranda jynsy zorlukda aýyplanan üç erkek kişiniň dardan asyp öldürmek arkaly jezalandyrylandygy habar berilýär.

“Horasan” gazetiniň ýazmagyna görä, olaryň günäsi Eýranyň Ýokary sudy tarapyndan subut edilenden soň, olar Kuçan şäheriniň tümesinde öldürilipdir.

Eýranda adam ölürmek, jynsy zorluk, ýaragly hüjüm şeýle-de 5 kilogramdan artyk neşe serişdeleriniň gaçakçylygy ýaly jenaýatlar üçin ölüm jezasy berlip bilinýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG