Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Berdimuhamedow Norwegiýa gynanç notasyny iberdi


Ýekşenbe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow hepdäniň anna güni Norwegiýada amala aşyrylan terror hüjümi bilen baglanyşykly bu ýurduň koroly Herald 5-jä öz gynanç notasyny gönderdi.

Onda Berdimuhamedow terrorizmiň we ekstremizmiň islendik bir görnüşini Türkmenistanyň berk ýazgarýandygyny hem-de şeýle howplaryň öňüni almak ugrunda dünýä jemgyýetçiliginiň alyp barýan göreşini doly goldaýandygyny nygtapdyr.

Şeýle hem, türkmen prezidenti Norwegiýadaky bu wakalarda ejir çekenleriň hossarlaryna öz çuňňur duýgudaşlygyny bildiripdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG