Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Hytaý hepde ahyryndaky zorluk üçin iki uýgury jezalandyrdy


Günbatar Hytaýyň ýerli häkimiýetleri Kaşgar şäherinde bolan zorluklara gatnaşmakda güman edilýän iki uýguryň jezalandyrylyp öldürilendigini aýdýarlar.

Beýanatda ol iki adamyň wakanyň bolan ýerinde, polisiýa olary tutjak bolanda öldürilendigi aýdylýar.

Hytaý häkimiýetleri daşary ýurtlardaky terror lagerlerinde tälim berlen musulman ekstremistleri tarapyndan gurnalan zorlugyň 18 adamyň ölümine, onlarça adamyň ýaranlanmagyna sebäp bolandygyny aýdýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG