Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Durmuş elektrik energiýasyna baglanan

Türkmenistanda obalardaky ýagdaýlar barada gürrüň etmän, eýsem, paýtagt Aşgabat we onuň eteklerindäki ilatly punktlar barada gürrüň edilende-de, şu günki gün ol ýerlerdäki elektrik togy bilen üpjünçilik ýagdaýynyňam örän gözgynydygy barada maglumatlar gelip gowuşýar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG