Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan Ýeriň emeli hemrasyny uçurmaga taýýarlanýar


Türkmenistan kosmosa ýurduň ilkinji emeli hemrasyny uçurmaga taýýarlanýar. Bu barada prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmentel-2011» sergisine gatnaşyjylara eden ýüzlenmesinde aýdylýar.

«Biz şu günler Ýeriň ilkinji türkmen emeli hemrasyny döretmek we uçurmak ugrunda iş alyp barýarys, bu milli telewideniýäniň gepleşikleriniň alnyp görkezilişini täze derejelere götermäge mümükinçilik berer» diýip, prezident öz ýüzlenmesinde nygtaýar.

Şeýle-de, ol munuň internete baglanmagy ýeňilleşdirjegini, aragatnaşygyň has kämil we netijeli perspektiwalaryna ýol açjagyny sözüniň üstüne goşupdyr.
XS
SM
MD
LG