Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owganystandaky uly ýaragly topar gepleşiklere ymtylýar


Owganystandaky uly ýaragly toparlaryň biri bolan “Hakganynyň setiniň”, eger talyplar gatnaşdyrylsa, owgan hökümeti we Birleşen Ştatlar bilen gepleşikler geçirmäge taýýardygyny Syrajuddin Hakgany “Roýter” habar agentligine aýtdy.

ABŞ Pakistanyň häkimiýetlerini Demirgazyk Weziristan welaýatynda ýerleşýän bu topara garşy göreşe başlamaga ençeme gezek çagyrdy diýlip, ABŞ-nyň maglumatlarynda aýdylýar.

Emma Hakgany “Roýter” agentligine öz toparynyň indi Pakistanda gizlenmeýändigini, Owganystanda özüni has howpsuz duýýanydygyny aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG