Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmen göreşçileri iki altyn medal aldylar


Eýranyň Maşad şäherinde göreşiň “alyş” görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda türkmen pälwanlary iki altyn we bir bürünç medaly almagy başardylar.

Türkmen metbugatynyň berýän maglumatyna görä, ýaryşa dokuz döwletden sprotsmenler gatnaşypdyr.

Maglumata görä, Türkmenistanyň komandasy Eýranyň toparyndan soň, ikinji ýeri eýeläpdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG