Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Siriýa goşunlary gabalan şäher Homsda dezertirleri tutýar


Siriýadaky adam hukuklary aktiwistleri hökümet goşunlarynyň Homs şäherindäki garşy duruş etraplarynda gapylary depip açyp, adamlary tussag edýändiklerini aýdýarlar.

Bu tussag edişlik goşundan gaçan dezertirlerdir protestçiler bilen hökümet esgerleriniň arasynda dowam eden bir hepdä golaý zorlukdan soň amala aşyrylýar.

Aýdylmagyna görä, hökümet goşunlary Baba Amr etrabynda we şol töwerekdäki etraplarda mesgen tutan goşun dezertirleriniň ýaragly garşylygyna duçar bolýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG