Sepleriň elýeterliligi

Al-Maliki Yragyň geljekde durnukly ösjekdigine ynanýar


Yragyň premýer-ministri Nuri al-Maliki şu aýyň aýagyna çenli ýurtdan Amerikanyň goşunlary çykarylandan soň hem ýurduň geljekde durnukly ösjekdigine ynanýandygyny aýtdy.

Ýöne ol Amerikanyň kömegine bil baglaýanydygyny-da belläp geçdi.

Al-Malikiniň bu baradaky beýanaty “Waşington Post” gazetiniň şu günki neşirinde çap edildi.
XS
SM
MD
LG