Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pakistan žurnalistler üçin iň howply ýurtlaryň biridir


Pakistan yzygiderli iki ýyl bäri žurnalistler üçin iň howply ýurtlaryň biri bolmagynda galýar diýip, Nýu-Ýorkda ýerleşýän Žurnalistleri goraýjy komitet özüniň ýyllyk hasabatynda belleýär.

Üstümizdäki ýyl Pakistanda gulluk borjuny ýerine ýetirýän wagty ýedi žurnalist öldürilipdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG