Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Berdimuhamedowyň Moskwa iş sapary başlandy


Anna güni prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Moskwa iş sapary başlandy.

Moskwada ýokary derejedäki ikitaraplaýyn duşuşygyň gün tertibinde döwletara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlary, şeýle-de taraplary gyzyklandyrýan regional we halkara syýasatynyň aktual meseleleri durar diýip, TDH habar berýär.

22-nji dekabrda geçiren hökümet maslahatynda Berdimuhamedow Orsýet bilen dostlukly hem konstruktiw gepleşiklere Türkmenistan wepaly bolmagynda galýar diýip, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini belledi.

Moskwa saparyny Türkmenistanyň prezidenti “esasy ugurlar boýunça türkmen-ors gatnaşyklaryny pugtalandyrmak we aktiwleşdirmek ýolunda nobatdaky möhüm ädim” diýip atlandyrdy.

Kremliň metbugat gullugynyň maglumatyna görä, Orsýetiň prezidenti Dmitriý Medwedew bilen Berdimuhamedowyň gepleşliklerinde söwda-ykdysady, ýangyç-energetika toplumynda, şeýle-de elektroenergetika, transport, telekommunikasiýa hem gumanitar ugurlarda hyzmatdaşlyk meselelerine serediler.

Bir günlük saparynyň dowamynda Berdimuhamedowyň ors premýeri Wladimir Putin bilen duşuşmagyna-da garaşylýar diýip, “Interfaks” agentligi habar berýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG