Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Fillippinlerde müňden gowrak adamdan dereksiz ýitdi


Fillippinleriň hökümeti ýakynda bu ýurtda ýüz beren güýçli sil heläkçiliginden soň, henizem müňden gowrak adamdan derek tapylmaýandygyny mälim etdi.

Hökümetiň resmi maglumatyna görä, häzirki wagt ölenleriň resmi sany 1 müň 80-e ýetipdir.

Geçen hepde ýüz beren bu sil heläkçiliginde Filippinleriň Çagaýan de-Oro we Iligan şäherleri has-da uly zyýan çekdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG