Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Hakerler ABŞ-nyň howpsuzlyk ylmy merkezine hüjüm etdiler


“Anonim” ady bilen hereket edýän hakerler topary düýbi Amerikada ýerleşýän howpsuzlyk boýunça “Stratfor” ylmy-barlag merkezine ilteşikli müňlerçe adamyň kredit kartlary baradaky informasiýany, şeýle-de şol adamlaryň beýleki şahsy maglumatlaryny ele geçirendigini öňe sürýär.

“Stratfor” bu wakanyň üsti açylansoň, özüniň serwerlerini we elektron hat alyş-çalyşygyny togtadandygyny mälim etdi.

Mundan öň, “Anonim” topary “Visa”, “MasterCard” we “PayPal” ýaly kompaniýalara garşy amala aşyrylan elektron hüjümleriniň jogapkärçiligini hem öz üstüne alypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG