Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýran Ormuz bogazyny ýapmak bilen haýbat atýar


Eger-de Tähranyň nebit eksportyna garşy halkara sanksiýalar girizilse, onda Eýran Ormuz bogazyndan geçýän nebit tankerleriniň gatnawyny kesjekdigini duýdurýar.

Eýranyň döwlet eýeçiligindäki “IRNA” habar gullugy ýurduň birinji wise-prezidenti Mohammad Reza Rahiminiň sözlerini ýaýratdy. Onda şeýle diýilýär “Eger-de Günbatar Eýranyň nebit eksportyna garşy gadaganlyk girizse, onda Ormuz bogazyndan nebitiň ýekeje damjasy-da geçmez”.

Dünýä boýunça deňziň üsti bilen daşalýan nebitiň üçden bir bölegi diýen ýaly Ormuz bogazyndan geçýär. Sebitde Amerikanyň harby gämileri hem nobatçylyk edýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG