Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

G. Koreýa demirgazyk üçin “gapynyň açykdygyny” aýdýar


Günorta Koreýanyň prezidenti Li Myuň-Bak Demirgazyk Koreýa bilen özara gatnaşyklary gowulandyrmak mümkinçiliginiň bardygyna ynanýandygyny aýtdy.

Li özüniň täze ýyl gutlagynda Koreý ýarym adasynda parahatçylygy we durnuklylygy ornaşdyrmak üçin “gapynyň açykdygyny” hem belläp geçdi:

— Eger-de Demirgazyk Koreýa arassa päli-niýeti bilen çemeleşse, onda biz bilelikde Koreý ýarym adasynda täze bir döwre gadam basyp bilerdik. Biz öz aramyzdaky bar bolan ynamsyzlyklary gepleşikleriň üsti bilen aýyrmalydyrys. Şeýle-de biz bilelikde özara ylalaşyga we özgerişe tarap ymtylmalydyrys.

Mundan öň, Demirgazyk Koreýanyň resmi mediasy Günorta Koreýanyň prezidentini “ähli koreýleriň dönügi” we “Amerikanyň elindäki güjük” diýip atlandyrdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG