Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Amerikan deňizçileri ýene eýranlylary halas etdi


ABŞ-nyň gämileri bir hepde içinde ikinji gezek deňizde kyn ýagdaýa düşen eýranlylara kömege ýetişdi.

Pentagon ABŞ-nyň kenar goragçylarynyň Pars aýlagynda ýük gämisi döwlen alty eýranlyny halas edendigini aýdýar. Eýran deňizçileriniň biri ýangyn ýarasyndan bejergi alýan eken.

Amerikan güýçleri biraz soň bu alty eýranlyny Eýranyň kenar goragçy gämisine gowşurypdyr.

ABŞ deňizçileri geçen hepde öz balykçy gämilerinde somali garakçylary tarapyndan zamun alnan 13 eýranlyny halas edipdi.

Amerikan resmileri şonda deňizçi güýçleriň eýran balykçylaryna öýlerine barýançalar ýeter ýaly ýangyç we azyk berendiklerini aýtdylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG