Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Bankokda «terrorçylyk» ähtimallygy barada duýdurýar


Şu gün ABŞ-nyň Taýlanddaky ilçihanasy Bankogyň turistik zonasynda daşary ýurtlular tarapyndan gurnalýan terrorçylykly hüjümiň edilip bilinjekdigini we, şu sebäpli, amerikan graždanlaryna seresaply bolmagy duýdurdy.

Ilçihananyň sözçüsi Walter Braunohler bu barada goşmaça maglumat bermedi, ýöne «Biz ähli amerikan graždanlarynyň Bonkokda turistleriň ýygnanýan ýerlerine baranlarynda seresaply bolmalydygyny duýdurýarys» diýip aýtdy.
XS
SM
MD
LG