Sepleriň elýeterliligi

Wladimir Putin öz makalasynda döwletdäki öz roluny nygtady


Şu gün Orsýetiň premýer-ministri Wladimir Putin “Izwestiýa” gazýetinde çap edilen makalasynda nämüçin özüniň ýene-de prezidentlige dalaş etmäge synanyşýandygy barada hem ýazýar.

Makalada “Hut şu makalanyň awtorynyň düzen we onuň pikirdeşlerinden ybarat topar Orsýeti graždanlyk urşunyň petiginden çykaryp, terrorizmi ýok etdi, Baş kanuna esaslanýan düzgünleri täzeden dikeltdi we ykldysadyýeti janlandyrdy” diýip, Putin ýazýar.

Şeýle-de, onuň bellemegine görä, “Orsýetiň taryhynda mydama gaýtalanýan problemalardan biri - bu onuň elitasynyň bir böleginiň yzygiderli ösüşiň ýerine rewolýusiýalara synanyşýandygyndan ybarat”.
XS
SM
MD
LG