Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Germaniýada Gitleriň kitabyndan bölekler çap edilip başlandy


Germaniýada Ikinji Jahan urşy tamamlanaly bäri ilkinji gezek Adolf Gitleriň “Maýn Kampf” ( “Meniň göreşim”) atly kitabyndan bölekler çap edilip başlandy.

1945-nji ýyldan bäri bu kitap Germaniýada gadagandyr. Täze kitaby çap ediji britaniýaly neşirçi Piter Makgi Gitleriň kitabyndan 12-15 sahypalyk tekstiň ady belli bir taryhçynyň kommentarisi bilen 26-njy ýanwarda satuwa çykaryljakdygyny aýtdy.

Gitler öz “Maýn Kampf” kitabyny 1924-nji ýylda türmede ýazýar. Ol Mýunhendäki gozgalaň şowsuz tamamlanansoň, syýasy jenaýatlar üçin türmä salnypdy. Kitapda nemes halkynyň artykmaçlygy, ýewreýleriň hem kommunmistik ideologiýanyň howpy barada gürrüň edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG