Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistan ekologiýa meselesinde iň ýaramz 2-nji orunda


Türkmenistan, Özbegistan, Gazagystan we Yrak ýaly ýurtlar öň adam hukuklary bilen bagly hasabatlarda soňky orunlary eýelän bolsalar, indi “Daşky gurşawy goramak boýunça” görkezijide hem ekologiýasy iň ýaramaz 5 ýurduň hataryna goşuldy.

Ekologiýany gowlandyrmak ugurynda edilýan işler bilen bagly dünýaniň132 ýurduna baha beren bu hasabatda Türkmenistan bu 131-nji orunda ýerleşdirilipdir.

Bu proýektiň ýolbaşçysy Ýel uniwersitetiniň alymy Algel Suý Türkmenistana pes baha berilmegini şeýle düşündürdi: “Olar howanyň özgermeginden ekologiýa ýetýan zyýanyň öňüni almak, howanyň hem suwuň hilini gowlandyrmak meseleleri boýunça gaty az iş edýarler”.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG