Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Gazagystanyň prezidenti parahorluga garşy göreşmek isleýär


Gazagystanyň prezidenti Nursoltan Nazarbaýew ýurduň hökümetine parahorluga garşy göreşmek üçin täze strategiýany işläp düzmegi tabşyrdy.

Nazarbaýew anna güni çykyş edip, geçirilmeli çäreleriň arasynda hökümet işgärleriniň girdeji we çykdajy deklarasiýalarynyň ýöredilmeginiň hem gerekdigini belläp geçdi.

Şeýle-de, gazak prezidenti halkara ykdysady çökgünligiň getirip biljek netijelerine garşy ýurtda geçirilmeli çäreleri düzmäge, şol sanda 2020-nji ýyla çenli 1.5 million iş ornuyny döretmäge görkezme berdi.
XS
SM
MD
LG