Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Paýtagt gara bürendi

Geçen hepdäniň ahyrynda Aşgabada ýene gar ýagdy. Säher bilen paýtagtyň esasy köçelerine tehniki duz sepildi. Gar ýygnaýjy maşynlar bolsa, dynuwsyz işledildi. Ýollarda bolsa awtoulaglaryň yzy üzülmeýän kolonnasy emele geldi. Ýerdäki gar häzir eräp başlady.

XS
SM
MD
LG